📢 Announcement

Thêm Dịch Vụ Ngay Tại Ghế Pedicure - Tăng Thêm Income - 20% Đến 40% - Engaging YenTac Brand Design

Paul Yenubo
Paul Yenubo

Nail Salon ShortLinks:  

Điều quan trọng trong tiệm Nails

Chủ Thợ Khách Ai quan trọng hơn

Bán Lẽ Trong Tiệm NailLàm sao build một tiệm nail trên nước MỹLumi Spa Video:


Để Tăng Thêm Income Cho Thêm Dịch Vụ Rữa mặt ngay tại ghế làm chân Dùng Lumi Spa


Power Lips

Canvas-Mixtiles-00001.jpg 680 KB View full-size Download
Canvas-Mixtiles-00002.jpg 702 KB View full-size Download


01-40x30-preview.jpg 517 KB View full-size Download


Lần đầu làm chuyện ấy
😂 thường phụ nữ Sài rất nhiều tiền mỹ phẩm rất nhất là son môi .Bà Xã dùng rất nhiều loại son môi nhưng
💋kiss 💋là môi mình có son luôn
😂 Nhưng hên qúa từ đây không lo nữa rồi vì công ty Mình chuẩn ra Powerlips không có hóa chất độc hại ,thiên nhiên .
🎁Thích hợp cho mấy Anh mua tặng Vợ , Chị ,Em ,Mę Nhân ngày lễ Christmas

🎄ai hứng thú Inbox Paul Yentac cho ngay nhé.

INBOX Facebook NOW | Training Givebestu.com | www.yentac.com


catalog-00001.jpg 324 KB View full-size Download
catalog-00002.jpg 318 KB View full-size Download
menu-book-00001.jpg 384 KB View full-size Download
menu-book-00002.jpg 378 KB View full-size Download
menu-book-00003.jpg 368 KB View full-size Download

flyer-00002.jpg 243 KB View full-size Download
flyer-00001.jpg 321 KB View full-size Download


SAMPLE YENTAC - BRAND DESIGN FOR NAIL SALON
8.jpg 215 KB View full-size Download

14.jpg 200 KB View full-size Download

3.jpg 216 KB View full-size Download9.jpg 200 KB View full-size Download

11.jpg 166 KB View full-size DownloadYenTac Shopping Cart: 
Nail Salon Furnitures  | Secure shopping cart
11.jpg 31 KB View full-size Download


Other Online Store Brand Blue Color:
http://demoforever.yentac.com
http://demopure.yentac.com - YenTac Shopping Cart Direct Link | Demo Blue
http://demoravenna.yentac.com

YENTAC Provided The following Solutions to Revital Brand
Branding, Web, Merchant Processing, Point Of Sale System
http://www.revitalnailsandspa.com


YENTAC Provided The following Solutions to LD Brand 
Branding, Web, Merchant Processing, Point Of Sale System
http://www.ldnailsspa.com

Brand Links:  (Thương Hiệu URL)  guideline.yentac.com

YENTAC DEMO: 
YENTAC 2.0

YENTAC - Client Brands:
YENTAC Brand - Orange
Zarah Brand | Signs | Furnitures | http://furniture.yentac.com
Luxury Brand - http://luxury.yentac.com - Purple
Independent Signs & Graphic Brand - http://ind.yentac.com
Q Brand - Pink Color - Q Facebook Page | Q Facebook Private Album
Ravenna Brand - Gold
Bars Nails & Spa - Brand  - Silver
J & J Nail Spa Brand - Purple Green
Noire - The Nail Bar Brand2 - http://n2.yentac.com - Red
Noire - The Nail Bar Brand1 - Black & White & Silver
Helper Nail School Brand - Green
Revital Brand - Gold
Secret Brand
TLC Brand
TO Brand - Green
LP Brand - Pink & Green
LD Brand - Purple
Entertainment Brand
Next XQuisite Brand1.0
Next XQuisite Brand2.0

Merchant Credit Card Processing:
VM4 Merchant

Restaurant Brand Client Preview
YENTAC Clients Restaurant

Beauty Salon Client Preview
YENTAC Clients Beauty Salon

YenTac Client Logo Designs:
Logo Online Store

001-Credit Card Signature Blank Page (Merchant Processing Application or MPA)
1) Download  Blank PDF File
2) Sample Signed Preview PDF file

REMOTE DEMO: 

Teamviewerhttp://remote.yentac.com

Interior Design:
Demo

Powered by YenTac.com


Interview Người Giử Trẻ