🔴 Giới thiệu Khoá Figma Nền Tảng

Hao Nguyen
Hao Nguyen
Last updated 

Tổng quan 

Dành cho các Newbie Figma, dành cho Designer muốn cải thiện tính thực chiến Figma của mình. Mục tiêu là học, hiểu công cụ và ứng dụng vào dự án thực hiện như thế nào. Chương trình được tối giản để tập trung vào các vấn đề của từng cá nhân tham dự.

⭐️ Chương trình đào tạo

Buổi 1:  Auto Layout Chuyên sâu & Responsive
 • Frame và Group: Sự khác biệt cơ bản và tối ưu dùng
 • Layout cơ bản – Phương pháp tối ưu hiệu quả thiết kế
 • Resizing & Constraint: Hiểu trước khi Responsive
 • Đặt vấn đề & Các nguyên tắc triển khai Reponsive
 • Hệ thống bài tập Kiến thức: Auto Layout + Responsive
 • Hệ thống bài tập Thực hành
Buổi 2: Thành phần Nền Tảng Thiết Kế
 • Biết, hiểu, dùng và điều khiển size chữ được tốt nhất
 • Tư duy sử dụng Color trong UX/UI
 • Kiến thức xung quanh việc dùng Icon trong Figma, UI
 • Hệ thống bài tập Kiến thức: Thành phần nền tảng
 • Hệ thống bài tập Thực hành
Buổi 3: Component / Variants chuyên sâu
 • Đặt vấn đề về tối ưu Thiết kế
 • Tổng hợp bí thuật Component
 • Nâng tầm Component với: Variants
 • Đơn giản hoá UI Kit và Design System
 • Hệ thống bài tập Kiến thức:Thành phần nền tảng
 • Hệ thống bài tập Thực hành
Buổi 4: Onboarding Dự án thật - Quy trình thật - Quản lý thật
 • Hướng dẫn bắt đầu, tổ chức, quản lý dự án thiết kế
 • Môi trường làm việc – Kênh giao tiếp & Báo cáo tiến trình cho Account Manager/Project Manager
 • Hiểu cụ thể về User flow và Sitemap
 • Giảng viên thực hiện mẫu dự án và hướng dẫn như vấn đề quan trọng
Buổi 5: Review Dự án 1 → Điều chỉnh, định hướng kỹ thuật, thẩm mỹ
 • Chỉnh sửa bài dự án, giải đáp cùng giảng viên
 • Phương pháp tổ chức Layer và Đặt tên component
 • Thực hiện mẫu các vấn đề cách triển khai Layout các thành phần
 • Mô tả vấn đề thực chiến thông qua các case study cập nhật của Figma
 • Cầm tay chỉ việc các vấn đề thực chiến trong quá trình làm bài
Buổi 6: Review Dự án 2 → Điều chỉnh tổng thể kỹ thuật
 • Chỉnh sửa bài dự án, giải đáp cùng giảng viên
 • Chỉnh sửa quá trình đóng gói sản phẩm và tạo UI Kit/Design System
 • Hướng mục tiêu hoàn thành dự án để chuyển đổi qua thiết bị Mobile (Kiến thức Responsive)
Buổi 7: Review Dự án 3 → Điều chỉnh Responsive
 • Nhận thức đúng về triển khai Prototype
 • Thực hành Prototype cùng giảng viên (OnClick, Drag, Hover, Delay,…)
 • Chỉnh sửa bài dự án, giải đáp cùng giảng viên
 • Đánh giá, chỉnh sửa dự án
Buổi 8: Hướng dẫn làm Porfolio & Tổng kết khoá
 • Format thực hiện Portfolio Design – Hướng dẫn thực hiện Portfolio
 • Chia sẻ tư duy nghề, hướng đi, nghề nghiệp
 • Tổng kết khoá học

🗓️ Thời gian

Trong vòng 1 tháng, khoá học sẽ diễn ra 8 buổi học. Mỗi tuần 2 buổi lên lớp.

👟 Hoạt động

Nền tảng
3 buổi nền tảng được triển khai chặt chẽ và làm rõ cho học viên: Auto Layout, Big 3, Component.

Practices
50+ bài tập ở các kỹ năng trụ cột: Auto Layout, Big 3, Component, Prototype.

Dự án
Áp dụng những hiểu biết công cụ vào triển khai thiết kế thực tế được chuẩn chỉn, khoa học.

Portfolio
Cung cấp tài nguyên và hướng dẫn thực hiện portfolio để đăng tải Behance.

💰 Chi phí tham dự

 • 3.000.000đ / 1 người tham dự
 • Khoá học bao gồm 4 học viên hoặc ít hơn


Thân mến,
Nguyễn Vũ Nhật Hạo