Selectie ICT leveranciers kopgroep koppelingen SamenBeter

Michael Milo
Michael Milo
Zoals in het PvA SamenBeter Zorg-ICT als Sociale Innovatie voor Vitale Wijken is beschreven, werken 10 leveranciers met het ICT team van SamenBeter aan het ontwikkelen van koppelingen/standaarden en Privacy by Design. Op basis van verhalen en ervaren drempels uit de wijken, waarbij de ontworpen oplossingen ook weer in de wijken getest worden.

Nu we na de subsidie hick-up weer aan de slag zijn, is een voor de hand liggende vraag:

Hoe selecteren we met elkaar deze tien leveranciers?

Om de selectie / werving van leveranciers zo goed mogelijk te laten verlopen hanteren we verschillende samenhangende krachten. Niet heel bewust tot nu toe, maar laten we ze eens bewust maken:
 • Objectiviteit: geen voordeel doen aan leveranciers met de subsidie zonder dat dat relevant is. Dus altijd beginnen met de proeftuin en wie daar actief zijn. Pas later zelf op zoek naar aanvulling.
 • Praktisch: wie zijn er al in de wijk actief?
 • Pragmatisch: wat willen we voor elkaar krijgen: wie moeten/willen we er bij halen om de doelen te halen?
 • Reactiviteit: wie melden zich spontaan bij ons programma? (Coalition of the Doing)
 • Toepasbaarheid: hoe passend is die leverancier voor de IT verhalen en IT drempels in deze wijk?
 • Aansluitend bij ontvouwende nationale programma's: een PGO koppelen met de SNS/SSO lijkt opportuun gegeven Medmij. eHealth Modules ontsluiten lijkt opportuun gegeven Koppeltaal.
 • Randvoorwaardelijk: is er een wijkplatform betrokken of in ontwikkeling?
 • Historie: wie waren er tot nu toe betrokken en wat hebben ze op het programma ingezet?
 • Beperkend: de subsidie kan 'maar' 10 leveranciers serieus betrekken binnen de huidige scope. Wat is een goede mix in een proeftuin, en overall?
Wie hebben we tot nu toe al:
 • Wikiwijk
 • Minddistrict
 • Care2U
 • Karify
 • Therapieland
 • OZO verbindzorg
Wie hebben zich aangediend en/of in proeftuinen genoemd worden:
 • Quli 
 • Whitebox systems
 • GebiedOnline
 • KOPPL
 • Samen1Plan
 • SelfCare4You (PGO)
Er is dus aanvullend ruimte voor nog 3/4 leveranciers die meedoen in een projectrol. Het kan ook zijn dat een van de al betrokken leveranciers alsnog van deelname af zal zien, hoewel dat op dit moment niet waarschijnlijk lijkt.

Een leidend principe daarbij zou moeten zijn dat SamenBeter alleen zelf een partij aandragen als de wijk dat niet doet en er een partij ontbreekt in de mix.

Alexander Hogendoorn Alexander
Iris Buijs Iris
Lidwien Schweitzer Lidwien
Peter Rook Peter
W.J. de Haan W.J.
Martijn Koopmans Martijn
Wendy Boeijen Wendy
Bart Brandenburg Bart
  hoe zien jullie, als proeftuinleiders dit? Hebben jullie aanvullingen?