🔴 Giới thiệu Bootcamp

Hao Nguyen
Hao Nguyen
Last updated 

Vấn đề 

 • Bạn cần một môi trường học việc trung hạn, thời gian nâng cấp tay nghề hơn là một khoá học cho Freshser
 • Bạn cần một người nói được nhiều để dìu dắt kỹ càng hơn trong dự án thực và công việc
 • Bạn cần một người giải mã các vấn đề UI với tư duy phù hợp 
 • Bạn có kỹ năng Figma, nhưng triển khai độc lập là một vấn đề
 • Bạn có nhiều câu hỏi chưa biết bắt đầu từ đâu và trả lời sau cho phù hợp
 • Bạn muốn biết sự thật đằng sau các dự án trên cộng đồng được thực hiện thế nào?
 • Bạn muốn tăng thêm dự án trong portfolio

⭐️ 10 mục tiêu tham gia

 1. Bạn sẽ nâng cấp toàn bộ tay nghề về UI thông qua việc làm dự án
 2. Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn mentor để đưa ra Mockup chất lượng
 3. Bạn sẽ học cách trao đổi ý tưởng, trình bày và chỉnh sửa dự án của bản thân
 4. Bạn sẽ biết thực hiện sản phẩm được logic, màu sắc gần gũi với các sản phẩm hiện đại
 5. Bạn sẽ nâng cấp mình bằng cách đặt nhiều câu hỏi hơn cho bản thân và mọi người
 6. Bạn sẽ có cơ hội theo dõi, kết nối và chia sẻ nhiều hơn với mọi người như một công ty
 7. Bạn sẽ có cơ hội thực hiện dự án thực tế từ khách hàng
 8. Bạn sẽ có cơ hội quan sát cách dự án thực tế từ công ty
 9. Bạn sẽ đặt vấn đề tốt hơn với phương pháp tiếp cận khác biệt
 10. Bạn sẽ không còn lo sợ vì mình là Freshser

🗓️ Thời gian

Trong vòng 2 tháng, chúng tôi tạo không gian, thời gian như một kỳ học việc cho người tham dự. Chúng ta có thể kết thúc sớm hay muộn phụ phuộc vào các bạn đã hoàn thành đủ dự án và tự tin.

❤️ Project is heart of Bootcamp

Personal Project 
 • Designer tạo ra ý tưởng thiết kế cá nhân và phát triển thành sản phẩm trên Figma
 • Thực hiện Portfolio dựa trên mẫu cơ bản, tốt về hình ảnh, ngôn từ, cách trình bày
Rebo Project
 • Dự án sẽ được thiết kế dựa trên năng lực của Designer để các bạn có cơ hội hoàn thiện đủ đầy kỹ năng của một UI Designer. Ví dụ bạn làm App, thì dự án 2 Mentor sẽ lựa chọn Web-App để mở rộng kỹ năng của bạn.
 • Dự án này sẽ giúp các bạn tiếp tục mở rộng kỹ năng của mình một cách toàn diện và hiệu quả hơn.
Client Project (*)
 • Người học có được kinh nghiệm thực tế khi làm việc trong một dự án thiết kế cho khách hàng
 • Thực hiện Portfolio Rebo Agency ft Designer
(*) Chúng tôi sẽ lựa chọn dự án phù hợp cho Designer ngay khi chúng tôi có được dự án từ khách hàng

👟 Hoạt động

Discussion
Trao đổi định kỳ về các vấn đề để cùng nhau mở rộng hiểu biết về thiết kế, về sản phẩm: Button, Typography, Icon, Variables, Prototyping

Review 20-40-60 days
Mỗi người tham dự sẽ có một người hỗ trợ xuyên suốt quá trình tham dự Bootcamp để đảm bảo luôn theo dõi được tiến triển của những mục tiêu đề ra.

Challenge
Chúng ta sẽ thực hành giải quyết các vấn đề nhỏ, lẻ định kỳ như Daily UI, Tiny Updates,... để tăng cường khả năng giải quyết tình huống.

Cooldown Week
Các bạn sẽ cơ cơ hội theo dõi quy trình làm dự án, cách vận hành dự án trực tiếp từ công ty Rebo.

💰 Chi phí tham dự

 Bootcamp: 7.000.000đ

Thân mến,
Nguyễn Vũ Nhật Hạo