Schedule

October 2019

Fri, Oct 4, 2019

FF: Opriichten Oktoberfest hadef

Sat, Oct 5, 2019

FF: Oktoberfest hadef

Sun, Oct 6, 2019

FF: Oktoberfest hadef

Thu, Oct 10, 2019

FF: Journée de commémoration

FF: Prouw

Sun, Oct 27, 2019

FF: Musiksdag Hengescht

Thu, Oct 31, 2019

Prouw ??

November 2019

Thu, Nov 7, 2019

FF: Prouw

Sat, Nov 9, 2019

FF: Concert Mertzig

Sun, Nov 24, 2019

FF: Caeciliendag

December 2019

Sun, Dec 1, 2019

FF: Kleeschen hadef

March 2020

Thu, Mar 12, 2020

FF: Opriichten Gala prov.

Fri, Mar 13, 2020

FF: Generalprouw prov.

Sat, Mar 14, 2020

FF: Gala-Concert

Thu, Mar 26, 2020

FF: Prouw

April 2020

Wed, Apr 8, 2020

Opriichten Karfreideg

Thu, Apr 9, 2020

Opriichten Karfreideg

Fri, Apr 10, 2020

Karfeideg

Thu, Apr 16, 2020

Prouw

May 2020

Fri, May 1, 2020

FF: 1scht Meefeier

July 2020

Sun, Jul 12, 2020

FF: Concert Apéro Plëss an ev. Grillfest???