marketeer opzet

Michael Milo
Michael Milo
zoals net besproken, vul aan:


Schets Marketing Opdracht SamenBeter

 
Zorg dat SamenBeter het komende jaar breed bekend wordt bij de relevante stakeholders.
 
Daarbij gaat het om verschillende boodschappen en stakeholders:
 
· SamenBeter als netwerk van netwerken, landingsplaats voor innovaties inhoudelijke bewegingen/lopende nationale projecten op gebied van gezondheid en vitaliteit. Denk aan projecten bij VWS op gebied van eenzaamheid, armoede, verwarde mensen. ICT innovaties als PGO. Denk aan projecten bij zorgverzekeraars of gemeentes op het gebied van innovaties rond financiering, samenwerking. Denk aan onderzoekers, onderwijs. Hoog over boodschap om innovaties vorm te geven in proeftuinen, toe te voegen aan prototypes enz. Uiteraard gevoed door concrete voorbeelden, uitdagingen, puzzels. SamenBeter.org kan hier rol in spelen, social media uiteraard ook.
· SamenBeter als netwerk van proeftuinen. Prototypes van Vitale Samenleving. Vier transformatieprincipes. Resultaten, puzzels, beweging, energie. Naast "hoog over" vooral "doem mee, kom kijken, bouwplaats", eCommunity als place to be hiervoor.
· SamenBeter Live: events lokaal en nationaal
 
Bekendheid geven via sociale media, bloggen/vloggen, in de wijken, nationaal.
 
Marketeer: zelf doen maar vooral ook mensen die hier al goed in zijn, goed in kunnen zijn ontdekken en met hen een netwerk van bloggers/vloggers/twitteraars maken. Community vormgeven op dit gebied.