SamenBeter op Bezoek bij ... Proeftuin Amersfoort Nieuwland

Michael Milo
Michael Milo
Gisteren vond in Proeftuin Amersfoort Nieuwland een sessie plaats waarin systeemopstellingen op tafel werden gemaakt door
Anja Boersma Anja
en
W.J. de Haan W.J.
met oa Gemeente, wijk, onderwijs en
Gijs Ockeloen Gijs
. Deze sessies vinden een aantal weken lang plaats. De resultaten worden op 17 april met een brede groep betrokkenen gedeeld.

Ook in Nieuwland ontstaat door dit soort sessies steeds meer eigenaarschap over thema’s als:
  • noodzaak tot ontschotten
  • behoefte aan een soort dorpspomp  als ontmoetingsplaats
  •  wijkfinanciering/organisatie van partners die gezamenlijk middelen inbrengen en samen projectenagenda met experimenteerruimte vormgeven . 
Verslag
Anja Boersma Anja
en
W.J. de Haan W.J.
staat hieronder
Kick-off op 17 april '19.pdf 15.6 MB View full-size Download


SamenBeter vindt:
Naast Hackathon/Snelkookpan (en varianten die in Rotterdam worden gebruikt) een volgende werkvorm die dialoog vormgeeft, drempels in kaart brengt en oplossingsrichtingen ontwerpt. Interessant om deze werkvorm ook te beschrijven en toe te voegen aan de toolkit op SamenBeter.org

Ook in Amersfoort spelen dezelfde thema's die in de andere proeftuinen leidend zijn.
Het wordt interessant om te onderzoeken of de "machines" die SamenBeter aan het ontwerpen is ook in Amersfoort als helpend gezien worden. Denk aan de VraagBaak als community builder/digitale dorpspomp. Denk aan SaMaBuCa om middelen, samenwerking, projectagenda en vrije ruimte vorm te geven. 17 april wordt een belangrijke bijeenkomst om bottom up vormgeven en lessons learned (verbinden met oplossingen die al in andere proeftuinen vorm krijgen) te verbinden.