Chiến dịch #DriveLikeIt: Nội dung Truyền thông Xã hội

Chú thích trên mạng xã hội (Social media captions)

Dùng các thí dụ với văn bản dự thảo mà bạn yêu thích, và chỉnh sửa cho phù hợp với giọng văn của bạn và thích hợp cho người nghe, hoặc tự soạn lấy.
 • Use your favorite examples of draft text exactly as they’re written, edit them to suit your own voice and audience, or start from scratch by writing your own.

Chào, [Tên thành phố]! Cùng nhau, hãy giữ an toàn cho trẻ em và đường phố. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt 
 • Hey, [City Name]! Together, let’s keep our kids and streets safe. Kids are everywhere. #DriveLikeIt
Chào, [Linh vật của trường]! Những người vừa lái vừa nhắn điện thoại có nguy cơ bị đâm xe cao gấp 23 lần. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt 
 • Hey, [School Mascot]! Drivers who text are 23 times more likely to be involved in a car crash. Kids are everywhere. #DriveLikeIt
Này, các tài xế! Khả năng tử vong của người đi bộ giảm từ 40% xuống 5% khi ô tô giảm tốc độ từ 30 xuống 20 dặm / giờ. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt
 • Hey, drivers! The likelihood of pedestrian fatalities decrease from 40% to 5% when a car reduces speed from 30 mph to 20mph. Kids are everywhere. #DriveLikeIt 
Này, bố mẹ! Phần lớn các sự cố trong Portland khu vực có người đi bộ hoặc đi xe đạp xảy ra tại các giao lộ. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt
 • Hey, parents! The majority of crashes in the greater Portland region involving a person walking or riding a bike occur at intersections. Kids are everywhere. #DriveLikeIt
Này, phụ huynh [Linh vật của trường]! Cho dù có trường học trực tiếp hay không, những đứa trẻ của chúng tôi vẫn đi xe đạp, đi bộ và chơi trong khu phố của chúng tôi. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt 
 • Hey, [Mascot Name] parents! Whether there’s in-person school or not, our kids are still biking, walking and playing in our neighborhoods. Kids are everywhere. #DriveLikeIt
Này, tài xế [Tên thành phố]! Năm 2019, 545 người trong khu vực bị thương trong các vụ tai nạn giao thông. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt
 • Hey, [City Name] drivers! In 2019, 545 people in the region suffered life-changing injuries in traffic crashes. Kids are everywhere. #DriveLikeIt
Nhiều gia đình đang đi bộ và lăn lộn trong đại dịch COVID-19 để chăm sóc sức khỏe của họ. Trẻ em ở khắp mọi nơi. Lái xe như thể. #DriveLikeIt
 • More families are walking and rolling during the COVID-19 pandemic to take care of their health. Kids are everywhere. #DriveLikeIt
 
Xem toàn bộ chiến dịch tại oregonmetro.gov/KidsEverywhere 
 • View the full campaign at oregonmetro.gov/KidsEverywhere  

Phương Cách Mạng Xã Hội. (Social Media Best Practices)
 • Đánh dấu lịch của bạn để nhớ đăng tải. Tốt hơn nữa: Tùy thuộc vào nền tảng truyền thông, bạn có thể soạn thảo và lên lịch trước cho các bài đăng.
 • Thêm thông tin đặc biệt về khu vực lân cận, khu học chánh hoặc thành phố của bạn vào chú thích của bài đăng của bạn. Điều này có thể bao gồm các chi tiết như thời điểm trường học sẽ bắt đầu lại, thông tin cụ thể về giới hạn tốc độ hoặc các luật khác trong cộng đồng của bạn, hoặc khuyến khích người lái xe để mắt đến trẻ em ngay cả trong kỳ nghỉ hè.
 • Để cải thiện khả năng tiếp cận, hãy viết thẻ bắt đầu bằng # của chiến dịch với một chữ cái viết hoa ở đầu mỗi từ: #DriveLikeIt
 • Khi thấy bài đăng #DriveLikeIt xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu của người khác, hãy bấm thích, chia sẻ lại hoặc bình luận về nó. Một bài đăng càng nhận được nhiều tương tác, thì càng có nhiều khả năng hiển thị hơn.