Processen - bokslut med företag

Process mot ett reviderat ECG-bokslut med ett företag

 1. Företaget skall vara medlem i ECG
 2. Man kan välja att informera den svenska ECG-föreningen att man påbörjat sitt arbete med ett ECG-bokslut (frivilligt men roligt). Maila till ecogoodsverige@gmail.com
 3. Vill företaget anlita en konsult som stöd går det så klart bra. Så länge det inte är en gruppprocess (där flera företag gör bokslutet tillsammans) finns det inga krav på att konsulten är ECG-certifierad även om det så klart uppmuntras
  1. ECG-Sverige föreningen har tillsammans kommit överens om att 10% av konsultens arvode ges till ECG-föreningen efter genomfört arbete. Det är samma summa som i Tyskland
 4. Då företaget (ev med stöd från konsult) har gjort sin självutvärdering/ själva gjort sitt bokslut ansöker man om en revisorsgranskning
  1. Läs mer om arbetsgången på hemsidan https://www.ecogood.org/en/common-good-balance-sheet/companies/4-external-audit/
  2. Priser för revisor https://www.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz/unternehmen/4-gemeinwohl-bericht-audit/audit-details/ (vid första revisionen besöker revisorn förteget (gäller ej företag om 1-3 anställda), då tillkommer kostnaden för resa och ev boende) 
  3. Maila ifylld blankett https://www.ecogood.org/media/filer_public/75/71/757147aa-0555-45dc-aa88-ef1f433f55f1/audit-auftragsformular13.pdf signerad av företaget VD till audit@list.ecogood.org
  4. Du tilldelas sedan en revisor
 5. Följande mailas till revisorn som företaget tilldelats:
  1. Skriftligt ECG-bokslut
  2. ECG poängen ifyllda i "Excel-kalkylatorn" (du hittar den för nedladdning på följande sida https://www.ecogood.org/media/filer_public/88/3e/883e7106-2aaa-493c-af80-89bbd38c65fd/gwb-rechner_5_0_2_vollbilanz.xlsx )
  3. Intyg på att medlemskapet hos ECG är betalt
 6. Revisorn förbereder besöket och ställer säkerligen frågor innan hen kommer
 7. Revisorn besöker företaget under en dag (ej på-plats besök för 1-2 mans företag, på-plats besök han undantas hos företag mellan 3-25 anställda om revisorn anser det)
 8. Revisorn reviderar bokslutets poäng och skickar en rapport + ett certifikat med det slutliga ECG-poängen
 9. Företaget får uppdatera sitt bokslut med de reviderade poängen/ procentsatserna
  1. Företaget klistrar in det officiella certifikatet i bokslutsdokumentet och skickar det för slutlig granskning till revisorn
 10. Efter att revisorn godkänt den slutliga rapporten är det bara för företaget att publicera/ dela sitt bokslut
 11. ECG-organisationen skickar faktura för revisionen till företaget