Παρουσίαση - Συνέδριο2.pdf


Notes:
Βιώματα Δημοκρατικής Εκπαίδευσης από δύο σχολεία-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για μία Δημοκρατική Παιδεία (EUDEC): Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα