WANTED: CUTTING EDGE E health MODULES

Gijs Ockeloen
Gijs Ockeloen
Fitknip is een tijdelijke proef, gefinancierd door VWS, waarbij circa 3.000 deelnemers een digitaal tegoed krijgen waarmee ze een selectie aan gezondheidsapplicaties kunnen aanschaffen. SamenBeter.org voert de proef uit. FitKnip is ook een onderzoeks experiment uitgevoerd door het LUMC. 

In de FitKnip store is schapruimte voor E health gericht op alle vormen van vitaliteit.  
 
Leveranciers die menen dat hun product voldoet aan onderstaande criteria en hun product willen aanbieden, kunnen dat doen vóór 31 mei 2019. 
Alleen producten die voldoen aan alle hier genoemde criteria komen op een lijst waaruit een door SamenBeter samengesteld panel van zorggebruikers en zorgexperts, naar eigen inzicht een groep applicaties selecteert. Dit zal het panel doen op basis van de al niet bewezen werking/effect, thema, gebruiksvriendelijkheid en prijs.

De Fitknip proef biedt de deelnemers een selectie van gezondheidsapplicaties, ongeveer 5-6 toepassingen per thema. Er zijn zes thema’s, gebaseerd op de indeling van de GGD-appstore: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren. In de Fitknip proef zullen 25-35 producten worden opgenomen waaruit de deelnemers kunnen kiezen.

De Applicatie voldoet aan:

- Het product dient een prijs te hebben voor het gebruik van de toepassing door de deelnemer gedurende de looptijd van de Fitknip proef. Een aanmelding is niet geldig zonder prijsstelling of met een prijs van 0 euro. Indien een product nu gratis wordt aangeboden is het de leverancier toegestaan om voor de Fitknip proef een prijs te hanteren;
- De applicatie dient op het moment van aanmelden gereed te zijn voor gebruik en is (in grote mate) bug free;
- De applicatie kan door bewoners zelf gekozen en gebruikt kan worden, dus niet blended of met doktersvoorschrift;
- De applicatie biedt cutting edge design en dito user experience;
- De applicatie is in een browser te gebruiken, dus geen 'native apps' die via de app stores verhandeld worden;
- Het is leveranciers niet toegestaan deelnemers in de applicatie op andere cq aanvullende producten of diensten te attenderen door reclame, in-app aankopen etc;
- Het is leveranciers niet toegestaan om deelnemers middels een abonnement of andersoortige verbintenis te verplichten tot afname of betaling van de dienst voor de periode na de Fitknip proef;
- Het is leverancier niet toegestaan om gegevens over het gebruik van de applicatie en gegevens van individuele deelnemers te verzamelen, te publiceren, te verhandelen of op enige andere wijze te gebruiken dan voor de strikt noodzakelijke werking van de applicatie nodig is. Op de Fitknip proef is Nederlandse en internationale vigerende wet- en regelgeving rondom databeveiliging en privacy onverkort van kracht, waaronder de AVG;
- Alleen stand-alone toepassingen worden in de Fitknip-proef opgenomen. De applicatie mag geen platform met een verscheidenheid aan modules, thema’s en toepassingen zijn; 
- leverancier is bereid aanpassingen te ontwikkelen om anoniem aankopen via FitKnip mogelijk te maken;
- De aangemelde applicatie dient zonder tussenkomst en ondersteuning van een zorgprofessional te gebruiken zijn. Zogeheten blended e-health oplossingen worden niet in de Fitknip proef opgenomen.

melden of vragen bij gijs@reframingstudio.com

Een volledige aanmelding bestaat uit: naam product, contactgegevens leverancier, beoogde thema, prijs en werkende link voor het panel waar zij een proefversie van het product kunnen gebruiken/downloaden. Documenten waaruit werking, effect en/of technische kenmerken van het product blijkt kunnen worden meegezonden.

190411_fitknip.pdf 215 KB View full-size Download