Werkbezoek SamenBeter Jeugd Amsterdam aan Proeftuin Achtse Barrier

Michael Milo
Michael Milo
20 augustus 2019 - Achtse Barrier

Een team van SamenBeter Jeugd Amsterdam bracht een werkbezoek aan Proeftuin Achtse Barrier.

Deelnemers : Rody Hoek (Ouder- en kindadviseur/verkenner SamenBeter Amsterdam Jeugd), Majid Ahmadian (teamleider OKT), Liesbeth van Boxtel (teamleider OKT), Simona Samura (teamleider OKT),  Renske Emmelkamp (directeur OKT),  
Anne-Marie Broeders (beleidsmedewerker OKT), Carien Görts (Gemeente Amsterdam), 
Maud van Putten, (Gemeente Amsterdam), Rob van Eupen (Gemeente Amsterdam) en Marjolein Martens (Thrive Amsterdam).

Vanuit Achtse Barrier en SamenBeter waren aanwezig:
Wendy Boeijen Wendy
Boeijen (SamenBeter), Mike Smits (jongerenwerker Buro Cement), Jolanda van den Bersselaar (Summa zorg),
Christo Weijs Christo
Weijs (Buurtbewoner), Jasper van Asten (Wij Eindhoven),
Christ Koppelmans Christ
Koppelmans (Buurtbewoner en secretaris ABvoorElkaar),
Maarten Klomp Maarten
Klomp (Huisarts Elz),
Corina Martin Corina
Martin (programmamanager ELZ),
Bram Gootjes Bram
Gootjes (Fontys Hogeschool),
Wim Ooms Wim
Ooms,
Gijs Ockeloen Gijs
Ockeloen (SamenBeter),
Emilie Tromp Emilie
Tromp (SamenBeter), Lotte Jonkergouw (SamenBeter) en
Michael Milo Michael
Milo (SamenBeter).

Het programma bestond uit:

 • Een presentatie van de proeftuin door
  Wendy Boeijen Wendy
  Boeijen
Presentatie 20 aug Samen Beter.pdf 11 MB View full-size Download • Een presentatie van de TalentScan door Jasper van Asten (Wij Eindhoven)
 • Een presentatie van SamenBeter als netwerk, de eCommunity en de "Commons" (de Onmisbare Structurele Bouwelementen) door
  Michael Milo Michael
  Milo
  SamenBeter werkbezoek Eindhoven.pdf 49.7 MB View full-size Download
Daarna volgde de officiële kick-off/het in gebruik nemen van de VraagBaak door een ambassadeursteam Achtse Barrier. Het team komt voort uit een onderwijsprogramma, waarin het meegenomen is in de principes van de proeftuin en de plaats van de eCommunity en VraagBaak als middel daarin.

In een WorldCafé setting  werden twee vraagstukken "bij de kop werden gepakt":
 • Welke randvoorwaarden zijn nodig om als team en wijk succesvol gebruik te maken van de VraagBaak?
 • Hoe Kunnen we zorgen dat de inwoners van Achtse Barrier de VraagBaak en de eCommunity gaan gebruiken, er zich eigenaar van gaan voelen?

De resultaten hiervan zijn (als aanvulling op hun eigen ideeën) aan het ambassadeursteam van de VraagBaak overhandigd, waarmee het team "officieel geïnstalleerd is". De komende weken werken ze beide zaken verder in de praktijk uit. Stsudenten van de Fontys Hogeschool werken via
Bram Gootjes Bram
Gootjes ook mee. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met proeftuin Amsterdam, waar ook een team is gestart met dezelfde "opdracht": hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van Westpark de eCommunity ontdekken en in gebruik nemen als middel voor een vitale wijk en nieuwe manieren van samenwerking.
Screenshot Log VraagBaak SamenBeter Westerpark 608 KB View full-size Download

Vanuit Amsterdam wordt gewerkt met een LogBoek dat met Eindhoven is gedeeld en waar leerervaringen worden uitgewisseld.

Op 29 oktober (1530 tot 1800) wordt tijdens een Achtse Barrier PannenBier de stand van zaken gepresenteerd tussen de SamenBeter Machines. Hiervoor wordt ook het Executive Team dat zich onder leiding van
Maarten Klomp Maarten
Klomp en
Bart Brandenburg Bart
Brandenburg bezighoudt met het vormgeven van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, de SaMaBuCa (en als onderdeel daarvan een SROI) uitgenodigd. Zodat er meerdere zaken te vieren zijn: het lokale eigenaarschap van de VraagBaak, een beginnende VitaliteitsMarkt en de SaMaBuCA!

Hieronder het aanbieden van de aanbevelingen aan het VraagBaak team (de uitkomsten van het World Cafe):

Adviezen Randvoorwaarden VraagBaak


Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers van de Vraagbaak eigenaar worden?

Wie zijn de gebruikers? En met welk doel gaan die naar De Vraagbaak?
> Wijkbewoners:
 • Wat speelt er in mijn wijk?
 • Waar kan ik activiteiten/diensten/organisaties vinden?
 • ‘Gecertificeerde’ antwoorden door zowel buurtgenoten, lotgenoten als professionals
> Professionals
 • Normaliseren van hulpvragen
 • Wegwijs maken
 • Verbinden van partijen

Wat zijn voorwaarden voor eigenaarschap?
 • Dat je vraag serieus genomen wordt
 • Dat je het antwoord serieus kan nemen (bijv omdat er ook professionals antwoorden, maar niet uitsluitend)
 • Laagdrempeligheid: geen grootschaligheid
 • Laagdrempeligheid: ook voor anderstaligen en mensen met minder middelen/capaciteiten
NB: het laten geven van ‘likes’ op antwoorden helpt niet, omdat de mening van anderen je dan stuurt 

Welke factoren dragen bij aan eigenaarschap bij de Vraagbaak?
 • Zelf bepalen welk antwoord voor jou waardevol is?
 • Gemeenschapsgevoel ervaren > helpt bij gevoel van eigenaarschap (pseudoniem is dan beter dan anoniem)
 • Voor-wat-hoort-wat
 • Betrokkenheid bij de buurt (vooral sterk bij jongeren die opgroeien in de wijk)

Specifiek voor jongeren
 • Jongeren betrekken bij co-creatie van De Vraagbaak (voor passende beloning, of stage)
 • Op De Vraagbaak ook (voorbeeld)vragen hebben die aansluiten op de belevingswereld van jongeren.
 • Luisterend oor vinden bij De Vraagbaak
 • Positief voor jongeren is dat het een plek is waar ze serieus genomen kunnen worden als ze dat bijvoorbeeld thuis niet hebben.
 • Aan jongeren zélf vragen wat ze kunnen brengen aan De Vraagbaak (en wat hun behoeftes zijn) (Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een interactieve enquete)

Suggestie: Misschien ook een plek voor ouders die vragen hebben over jongeren en een plek voor jongeren die vragen hebben over ouders.

De fysieke tegenhangers van de digitale Vraagbaak blijven belangrijk.
Denk aan de WegwijSalon en @ease in Amsterdam Westerpark; en het inloopspreekuur in De Mortel in Achtse Barrier.
Sommige vragen kan je beter in persoon stellen.
Sommige mensen hebben niet de middelen of capaciteiten om hun vraag op een digitaal platform te stellen.
Deze plaatsen kunnen wel weer naar elkaar doorverwijzen: zowel digitaal > fysiek en fysiek naar digitaal.