SamenBeter en Waag: IRMA Workshop in Nieuwland

Michael Milo
Michael Milo
IRMA Workshop 1.42 MB View full-size Download

Aanwezig:
Nelleke Dumoulin Nelleke
Dumoulin WijzijnNieuwland,
W.J. de Haan W.J.
de Haan SamenMakenWeNieuwland,
Peter Rook Peter
Rook SamenMakenWeNieuwland, Jan Huurdeman,
Corine Resink Corine
Resink Leefstijlcoach, Marie-Therese Vorstermans Huisarts, Otten Wijkcoordinator Huisartsen Eemland, Lennart den Hartog Zilveren Kruis,
Anja Boersma Anja
Boersma Oersprong, Nico Kamminga Caredate,
Gijs Ockeloen Gijs
Ockeloen SamenBeter, Winfried Tilanus SamenBeter, Marius van Dalen Wikiwijk, Arne Leeman Wikiwijk, Sander van der Waal Waag, Tom Demeyer Waag,
Michael Milo Michael
Milo SamenBeter.
Wat Wil SamenBeter met het Digitale Wijkplatform? 4.89 MB View full-size Download

Anja Boersma Anja
Boersma en
Gijs Ockeloen Gijs
Ockeloen lichten toe waarom en hoe de proeftuin met hulp van SamenBeter het huidige wijkplatform ook als een eCommunity op het gebied van vitaliteit gaat inzetten. Er is reeds een team van ambassadeurs gestart. Vandaag is de tweede sessie en staat in het teken van privacy.
SamenBeter Privacy Game 7.17 MB View full-size Download
SamenBeter's Winfried Tilanus (Privacy Filosoof) neemt de aanwezigen daarna mee in de wereld van privacy: De SamenBeter Privacy Game. Waarin deelnemers aan de workshop meegenomen worden in het beleven van het in verschillende relaties en via verschillende kanalen delen van (gevoelige) informatie. Enkele reacties van de deelnemers:
 • Verschillen zijn niet per se dag en nacht. Ze zijn subtieler.
 • Doet nadenken over de manier waarop we dingen doen.
 • Er zijn verschillende dingen waar je op let. Als de boodschap hetzelfde blijft maar de persoon met wie je het eerst deelde een andere persoon wordt dan maakt het soms wel en niet uit.
 • Daarnaast bepalen ook verschillen in media (kanalen) of je wel of niet iets wilt delen.
 • Anonieme telefoon geeft mensen soms vrijheid om dingen te delen die ze face to face niet delen.
SamenBeter zegt:
Dat is wat we graag willen onderzoeken. Welke setting helpt mensen om te delen?
Met IRMA op het wijkplatform 2.08 MB View full-size Download

Hierna nemen Tom Demeyer en Sander van der Waal van Waag ons mee in het waarom, wat en hoe van IRMA. IRMA is een app die persoonlijke "attributen" beheert. Je kunt zelf nieuwe attributen ontvangen, ze selectief vrijgeven aan anderen en ze verbinden aan digitale handtekeningen. IRMA wordt onderhouden door de Stichting Privacy by Design, is gratis en open source.

Een IRMA case: Jij bepaalt wat je vrijgeeft. Soms is genoeg om alleen anoniem aan de buitenkant te delen, maar kan via IRMA “bewezen” worden aan bijvoorbeeld een hulpgroep dat je bent wie je bent en attributies hebt die nodig zijn voor de groep.
Dus “baby11” kan via IRMA laten zien dat ie volwassen is en alcohol mag kopen.

De aanwezigen loggen live met IRMA in op het wijkplatform en verkennen op welke manier IRMA een toegevoegde waarde kan hebben.
Wat zou een wijkplatform met IRMA kunnen? 3.1 MB View full-size Download

Volgende stap: hoe zorgen we dat we diensten vinden die baat hebben bij IRMA. Dus: je bent al binnen en wil naar een nieuwe dienst op het platform. Waar gevoelige info bij betrokken is, die je niet met iedereen wilt delen. Of: waar een authentificatie voor nodig is die je niet aan iedereen prijs wil geven.

Case voor Nieuweland kan bijvoorbeeld ook zijn dat professionals op de VraagBaak hun claim op hun positie via IRMA kunnen valideren. Zodat de andere gebruikers meer comfort ervaren.
SamenBeter VraagBaak 1.81 MB View full-size Download

IRMA zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij verificatie van een huisarts of anderszins professional in de VraagBaak. Zo kan een huisarts "dienst doen" op VraagBaak/wijkplatform. Om mee te praten over kwaliteit van antwoorden. Kan dus ook betekenen: met IRMA is huisarts daarbij als PERSOON anoniem, maar als FUNCTIE geverifieerd.

In de discussie blijkt dat het als huisarts terra nova is om in een digitale wereld waar professionele en niet-professionele rollen samenwerken "grond onder de voeten" te hebben. Wat zijn goede kwaliteitskaders? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Waar stopt je verantwoordelijkheid? Wat kan je waarmaken? Wat zijn kansen en valkuilen?

SamenBeter zegt:
Eens te meer wordt duidelijk dat juist de multi-deskundige samenwerking, het samen optrekken van een civil society met professionals zeker op digitaal gebied om nieuwe ervaringen en "regels" vraagt.
SamenBeter is juist actief op de OVERLAP tussen de verschillende werelden, de VERMENGING is naast het mobiliseren van de verschillende communities juist waar de meerwaarde zit 2.77 MB View full-size Download

De toegevoegde waarde van SamenBeter als netwerk is dat in meerdere proeftuinen tegelijk ervaringen worden opgedaan, logboeken worden aangelegd, lesprogramma's worden gevolgd en eigen "kwaliteitskaders" worden ontworpen. Het met elkaar in verbinding brengen van deze experimenten heeft een grote meerwaarde: zo kunnen we samen leren.

Op deze avond hebben we de huisarts de contactgegevens van Maarten Klomp (huisarts en bestuurder SamenBeter, kernfiguur in proeftuin Achtse Barrier) gegeven. Daarnaast goed dat de Amersfoortse proeftuintrekkers
Anja Boersma Anja
en
W.J. de Haan W.J.
de logs van Amsterdam (beheerd door Erniel de Boer) en Eindhoven (beheerd door Wendy Boeijen) gaan volgen.

Het opzetten van een eigen VraagBaak of Basecamp om als proeftuinen samen op te trekken rond dit onderwerp is logisch en nodig!
Centrale vraag aan het einde van de sessie 980 KB View full-size Download

Verschillende mogelijkheden worden uitgewisseld (attributies voor professionals of om in bepaalde gesloten groepen binnen te komen op basis van kenmerken die je niet openlijk wilt delen). Daarnaast wordt met de aanwezigen gedeeld wat er nog ligt uit de eerste sessie aan speerpunten: 
 • Chatfunctie toevoegen
 • Getipt worden
 • Onderwerpen interactief maken
 • Via e-community aanbiedingen ontvangen
 • Webshop?
 • Aanbiedingen, bv winkels, op WzN
 • Wat op Facebook gedeeld wordt automatisch op WzN plaatsen.
 • Een soort Wijkwikipedia maken
 • Letten op gebruikersgemak. Moet even handig zijn als bijvoorbeeld Facebook
 • Newsfeed
 • Narrow casting systeem
In de sessie werd het aanbod van ZelfzorgOndersteund (met name KomVerder) door Corine Resink als aantrekkelijk ingebracht. Vanuit SamenBeter zijn veel verbindingen met Zelfzorg Ondersteund, dus een lage drempel om samen aan de slag te gaan!

Sowieso ook belangrijk: hoe zorg je dat het commons is, dat het wel onderhouden wordt maar geen product dat commercieel belang eerst heeft

Vraag van
Nelleke Dumoulin Nelleke
: het is toch wel de bedoeling dat waar we het nu over hebben, (Vitaliteitsaanbod, nieuwe functies zoals chat of VraagBaak) een apart stuk van Wijk Zijn Nieuwland is en blijft? Dat alles wat we ontwikkelen op het platform GebiedOnline plaatsvindt?

SamenBeter zegt:
Het gaat om het creëren van een ecosysteem dat in elkaar past, door middel van SSO en SNS, van allerhande sites en apps. Het is onmogelijk en onwenselijk om alles binnen welk wijkplatform dan ook te ontwikkelen. Geen enkel platform kan alles. Er zijn bovendien overal om ons heen applicaties beschikbaar die dingen al heel goed kunnen. SamenBeter maakt graag gebruik van wat er al is, verbindingen maken van wat er al is.

Dit is de kern van het SamenBeter eCommunity project. Kan niet genoeg benadrukt worden dat dit een gedeeld perspectief moet zijn. Daar ging het eerste onderwijsblok al over, het is de conclusie van het
Beter met Elkaar Rapport, het zijn de centrale ICT doelen van het Plan van Aanpak waarop onze samenwerking al twee jaar gebaseerd is.

Werk aan de winkel voor
Anja Boersma Anja
,
Peter Rook Peter
  en
W.J. de Haan W.J.
!

Er lopen op het moment twee initiatieven rond et eCommunity traject:
Carolien, Onno en Erik leiden een inventarisatie groep (wat is er al aan initiatieven en aanbod in de wijk?)
Jan,
Peter Rook Peter
en
W.J. de Haan W.J.
: houden zich bezig met het organiseren van een avond om deze partijen bijeen te brengen.

Daarnaast loopt dit onderwijsprogramma, waarvan de volgende bijeenkomst 31 oktober is.

SamenBeter zegt:
Vanuit de ervaringen op deze avond, in eerdere bijeenkomsten en in trajecten in andere proeftuinen wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is om een paar dingen tegelijkertijd en elkaar versterkend te doen:
 • Mobiliseren en verbinden van (in)formele netwerken die zich bezighouden met vitaliteit en (positieve) gezondheid
 • Betekenis geven aan de rol van technologie, zowel op het gebied van het inzetten van technologie voor een vitalere wijk en andere manier van samenwerken als aan de waarde van "SamenBeter Commons". Antwoorden vinden op vragen als :"waarom is het voor jou zinvoller om op een wijkplatform in een privacy proof omgeving je vragen te stellen en samenwerking te zoeken dan bijvoorbeeld op Facebook?" en "Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we een minimale vulling van het wijkplatform (met SSO/SNS/VraagBaak, IRMA, eHealth aanbod ....) hebben om de rest van de wijk te mobiliseren?"
 • Het verbinden van bestaande digitale diensten (uit de wijk, landelijk) aan het wijkplatform
 • Het mobiliseren van een ambassadeursteam dat met gedeelde kennis experimenten aangaat, de ervaringen logt en deelt
 • Het verbinden van de wijkexperimenten over proeftuinen heen
 • Het meten van het effect op vele niveaus
IRMA kan hier een mooie rol in spelen. De trajecten die in de wijk (team ambassadeurs die met gedeelde kennis over eCommunity en Proeftuin in de wijk initiatieven mobiliseert en verbindt/lesprogramma met externe experts) plaatsvinden geven vorm aan de eerste twee punten. Om de volgende stappen te verbinden wat al landelijk beschikbaar is en komt (SSO, SNS, experimenten in andere proeftuinen, meten is weten) is het in Nieuwland essentieel om het traject met de wijkambassadeurs en het traject van het onderwijs juist samen te laten vallen. Het gaat immers om hetzelfde en hierdoor brengen we alle kennis en stakeholders met elkaar in proces. Waarbij ontwerp sessies met SamenBeter experts als volgende stap voor de hand liggen.

Vanuit zulke sessies ontstaan dan vanzelf uitwerk sessies met kleinere teams.
Dus volgende keer graag iedereen erbij!