Onderwijs?

Michael Milo
Michael Milo
Een van de activiteiten van SamenBeter is onderwijs in de proeftuinen. Inmiddels is ervaring opgedaan in Roermond, Eindhoven en Amsterdam. En buiten de proeftuinen: bijvoorbeeld bij de RINO GZ- en KP opleiding en bij MBA opleidingen in Groningen en Rotterdam.

Er zijn verschillende onderdelen vormgegeven, die zowel online als in een lokaal (of een combinatie daarvan) gegeven kunnen worden.

  • SamenBeter: Nieuwe Zorgconcepten
  • SamenBeter Veranderen
  • SamenBeter Online

In Amersfoort vond 5 september een onderwijssessie plaats: SamenBeter Online. Vanuit de ervaringen in Eindhoven is in overleg met SamenBeter Webber
Anja Boersma Anja
ervoor gekozen om in de sessie niet alleen kennis over te dragen, maar het aanwezige team van ambassadeurs te helpen om de volgende stappen te zetten. Waarbij ook in Amersfoort bleek dat de VraagBaak als best practice een vliegwiel kan zijn om met lokaal eigenaarschap het wijkplatform naar een eCommunity te transformeren.

In de Amersfoortse proeftuin is een wijkplatform actief waar (ten opzichte van andere proeftuinen) relatief veel verkeer is. De urgentie/vraag/herkenning in de wijkcommunity (buiten de webbers uiteraard;-) van de mogelijkheden om het platform ook in te zetten voor vitaliteit/gezondheid was tot nu toe relatief laag. En daardoor ontbreekt tot op heden ook de inhoud, het aanbod/functies/apps op dit gebied.

In de onderwijssessie zijn de mogelijkheden van (sociale/zorg) technologie en het werk van SamenBeter op dit gebied besproken. Daarna is het ambassadeursteam door
Anja Boersma Anja
Boersma en
Gijs Ockeloen Gijs
Ockeloen geholpen om via de VraagBaak samen aan de slag te gaan.

Een verslag:
Verslag onderwijsprogramma SamenBeter eCommunity Amersfoort 5 september.pdf 2.44 MB View full-size Download