230106 Sjekkliste for å bli kjent i lokalene dine (PLIVO)-2-2.pdf