VeranderAtelier #2 Groepsaanbod op de Noordwest Veluwe 13 dec 2024

Gijs Ockeloen
Gijs Ockeloen
Last updated 
Op 13 december kwamen zo’n 15 mensen werkzaam op de Noordwest Veluwe voor de tweede keer samen in MFC De Roef in Harderwijk om het gesprek te vervolgen over hoe we Groepsaanbod binnen het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) kunnen vormgeven. In dit verslag blikken we terug op deze middag.De bijeenkomst had als hoofddoel
om het plan van aanpak voor een experiment rondom groepsaanbod binnen GEM te toetsen bij de aanwezigen en input op te halen om het plan aan te scherpen. Daarnaast was Jim van Os aanwezig om een concretiseringsslag te maken omtrent Groepsaanbod op de Veluwe. Wat beogen we hiermee, en hoe gaat dat er dan uit zien. 

Hoe werken we aan GEM op de Noordwest Veluwe en met wie zijn wij hier vandaag?
Karlijn van Kats trapte de middag af en gaf inzicht in hoe we op de Noordwest Veluwe sinds 2022 aan GEM werken. 

Gijs Ockeloen faciliteerde een actieve kennismaking waaruit bleek dat iedereen in de zaal onmisbaar was om de GEM beweging tot een succes te maken.
De ingevulde formulieren staan op Basecamp: https://3.basecamp.com/3598839/buckets/26425178/vaults/6937422512 539 KB View full-size Download
Waarom groepsaanbod en hoe ziet een werkend ecosysteem er straks uit?
Gijs Ockeloen en Jim van Os namen de aanwezigen mee in een verdieping op de rol van groepsaanbod binnen het ecosysteem mentale gezondheid. Centraal in dit verhaal stond dat in een functionerend GEM ecosysteem allerlei typen groepen samen in groepshuizen zitten en elkaar kennen en respecteren. Dat groepen een hele grote rol hebben in het ecosysteem, dat er nog veel meer dan nu gebruik van gemaakt wordt, en dat waar en wanneer nodig specialisten worden ingeschakeld die snel beschikbaar zijn. 

Het verhaal van Gijs en Jim nodigde uit tot een heel waardevol gesprek. Het ging onder andere over dat je als inwoner van deze regio met psychisch lijden vooral wilt dat je geholpen wordt om je ding weer te kunnen doen in je dagelijks leven. En dat je niet perse geholpen bent met een diagnose en een behandeltraject dat zich richt op symptoomreductie. Daarmee is een onderscheid tussen ‘begeleiding’ en ‘therapie’ eigenlijk ook heel oneigenlijk. Wanneer is iets begeleiding en wanneer is iets therapie? En maakt dat verschil dan uit? Het gaat er om dat hetgeen wat iemand doet of volgt die persoon helpt om zijn ding weer te kunnen doen. 

Jim gaf aan het einde van dit onderdeel mee dat om te komen tot een functionerend ecosysteem waarin groepsaanbod zo’n centrale rol speelt het belangrijk is om klein te beginnen in experimenten. Hierin kun je leren en doorontwikkelen en gegevens verzamelen om te laten zien dat dit werkt. 

Hoe gaan we dat doen, klein beginnen met groepsaanbod in onze regio?
Thijs van der Haar en Marco Smit presenteerden het plan van aanpak voor een eerste experiment rondom groepsaanbod in de regio. Zij vormen samen met Aukje Otter, Renske Kuipers, Sophie Schmitz en Karlijn van Kats de uitwerkingsgroep en hebben tussen 2 oktober en vandaag hard gewerkt om tot een opzet van een experiment te komen. 
Ze namen ons eerst mee in het doel van het experiment, namelijk: ontdekken welk groepsaanbod, qua vorm en qua inhoud, in de regio nodig is en hoe je dit het beste kunt organiseren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van inwoners die mentale lijdensdruk ervaren.

Vervolgens namen ze ons mee in het voorstel voor het experiment. Deze bestaat uit een verkennende groep en een combinatie van groepsaanbod wat aansluit bij de vragen/behoeften die nu naar boven zijn gekomen in Verkennende Gesprekken.

Deze groepen gaan samen op één locatie hun groepsaanbod aanbieden. De groepen worden begeleid door duo’s, waarvan idealiter één begeleider ook ervaringsdeskundig is. De groepen zijn gratis en zonder indicatie toegankelijk.
Thijs en Marco namen de aanwezigen ook mee in alles wat er te leren valt in dit experiment. Benieuwd? Neem dan een kijkje in de sheets.

Na het delen van dit plan was het tijd voor vragen en gesprek. Er waren een heleboel vragen waarvan we een deel direct konden behandelen. Benieuwd naar de vragen én antwoorden? Die vind je allemaal hier. Je kunt hier ook verder discussiëren over de antwoorden. 

De uitwerkingsgroep had ook nog vragen aan de aanwezigen, namelijk:
  • Aan welke locatie-eisen denken we? En welke naam moet het groepshuis krijgen?
  • Hoe vinden we voldoende ervaringsdeskundigen die goed matchen met de groepen?
  • Via welke wegen komen mensen bij het groepsaanbod?
  • Hoe creëren we overzicht van groepen binnen het experiment?

Rondlopend langs sheets met deze vragen erop gaf iedereen zijn ideeën en input mee. 

Consensus: kunnen we door?
Gijs Ockeloen inventariseerde na deze intensieve uitwisseling van vragen, antwoorden en ideeën of iedereen het eens kon zijn met dit basisplan dat wordt aangescherpt door de uitwerkingsgroep met de input van vandaag. Het antwoord daarop was: JA! 

De uitwerkingsgroep neemt alle waardevolle input mee in de aanscherping van het plan en publiceert deze op Basecamp zodat iedereen hem daar kan bekijken en indien gewenst kan reageren.

Slotverklaring
Als afsluiting van de middag vroeg Gijs Ockeloen iedereen twee kaartjes in te vullen met daarop:
  • Het groepshuis op de Veluwe gaat zeer zeker lukken omdat…
  • Als het groepshuis op de Veluwe mislukt is dat omdat…

woehoe wat is de uitslag? ben benieuwd! Deze wordt momenteel verwerkt in het GEM datacentre en wordt in januari op Basecamp gepubliceerd. De ingevulde sheets staan hier https://3.basecamp.com/3598839/buckets/26425178/vaults/6937435631
Vervolgens mochten vijf mensen de reacties van anderen scoren. Gijs heeft inmiddels een flinke rekensom losgelaten op deze kaartjes en de uitslag is…

Benieuwd wat hieraan voorafging?
De eerste bijeenkomst van dit veranderatelier vond plaats op 2 oktober, het verslag van deze bijeenkomst vind je hier.