1e VeranderAtelier Groepsaanbod op de Noordwest Veluwe

Michael Milo
Michael Milo
Op 2 oktober kwam een groep van 15 mensen bijeen in MFC De Roef in Harderwijk om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we groepsaanbod binnen het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) op de Noordwest Veluwe kunnen gaan vormgeven. In dit verslag blikken we terug op deze middag.
Presentatie groepsaanbod veranderatelier #1.pdf 6.73 MB View full-size Download
De bijeenkomst had twee doelen:
 • Komen tot een gezamenlijk beeld van wat er nodig is aan groepsaanbod in het ecosysteem mentale gezondheid op de Noordwest Veluwe zodat mensen geholpen worden om ‘hun ding te kunnen doen’. 
 • Een start maken van de vertaling hiervan naar een concreet experiment om dit met elkaar vorm te geven en te gaan leren. 
Hoe werken we aan GEM op de Noordwest Veluwe, wat is GEM en wat is groepsaanbod?
Sophie Schmitz Sophie
Schmitz en
Karlijn van Kats Karlijn
van Kats trapten de middag af en gaven inzicht in hoe we op de Noordwest Veluwe sinds 2022 aan GEM werken.

Waaruit ben jij gemaakt? Veluwe.pdf 1.7 GB View full-size Download

Gijs Ockeloen Gijs
Ockeloen faciliteerde een actieve kennismaking waarbij direct al veel gedeeld werd over wat volgens de aanwezigen het belang en de meerwaarde van groepsaanbod is.

Philippe Delespaul @ VeranderAtelier Groepen Noordwest Veluwe

Philippe Delespaul Philippe
Delespaul, Hoogleraar Innovaties in de GGZ en grondlegger van het GEM gedachtegoed, deelde vervolgens een inspirerend verhaal over een andere kijk op psychisch lijden en de waarde van een Ecosysteem Mentale Gezondheid als antwoord daarop. Specifiek zoomde hij in op wat het belang is van groepsaanbod binnen GEM.

Wat zijn onze gezamenlijke waarden?
Michael Milo Michael
Milo deelde vervolgens wat de waarden zijn van groepsaanbod binnen GEM, de belangrijkste waarden zijn:
 • Het recht om risico’s te nemen, dit vraagt een andere manier van verantwoordelijkheid nemen.
 • Samenwerking met elkaar en vertrouwen in elkaar.
 • Kunnen rekenen op elkaars expertise en klaar staan voor elkaar.
 • Ook bedrijfsmatig zijn we flexibel.
De groep deelde welke waarden er op de Noordwest Veluwe belangrijk zijn. Zoals het geloof, nuchterheid, ons kent ons, ‘doe maar gewoon’ en noaberschap. Waarden waarvan we ons bewust moeten zijn en die we waar mogelijk kunnen meenemen in de ontwikkeling van een experiment rondom groepsaanbod. 

Hoe vertalen we dit dan naar een experiment?
Tijd om concreet te worden. Hoe kunnen we:
 • met de minste inspanning
 • gebruik makend van wat we al hebben
 • en de zojuist genoemde waarden
 • zo snel mogelijk 
  … een experiment opzetten waarvan we kunnen leren wat het betekent om in een ecosysteem in groepen te werken?
Kansen en bedreigingen voor het werken van groepen werden geïnventariseerd. De bedreigingen werden door de aanwezigen meer gezien als uitdagingen. De positieve energie werd vertaald naar concrete ideeën. Groepen die opportuun zijn om te combineren in een experiment werden verzameld. Tot slot stonden drie enthousiastelingen op om, met behulp van de input van vandaag, aan de slag te gaan met het maken van een plan voor een eerste experiment groepsaanbod op de Noordwest Veluwe.

De middag wordt geïnspireerd en enthousiast afgerond
De aanwezigen delen via een mentimeter met welk gevoel ze de middag verlaten. Het meest ingevulde woord is 'geïnspireerd'. Ook ‘nieuwsgierig’ en ‘enthousiast’ worden veel genoemd. Door middel van een meter wordt de aanwezigen gevraagd in hoeverre zij geloven dat groepsaanbod het mentaal welzijn op de Noordwest Veluwe aanzienlijk zal verbeteren. Een luid applaus geeft het antwoord: veel vertrouwen en energie.

Wordt vervolgd…
De deelnemers ontvangen zo snel mogelijk een save the date voor een tweede VeranderAtelier in december.