Proeftuin Update: Januari/Februari

Erniël de Boer
Erniël de Boer
Beste Samenbeteraars!

Na een tijdje niet, is er vanaf deze week weer de (2-)wekelijkse Proeftuin Update. 
Maar bij deze eerst een update over wat er sinds het nieuwe jaar allemaal gebeurd is binnen SamenBeter Westerpark:

Nieuwjaarssessie

SamenBeter Westerpark 2019 werd afgetrapt met de Nieuwjaarssessie op 16 januari. Met 30 aanwezigen was het zeker een succes te noemen!
Presentatie Update Gemeente 18.3 MB View full-size Download

Meer informatie is te vinden in de presentatie of een samenvatting bij Wrap-up Nieuwjaarssessie 16/01 - Proeftuin Westerpark.

Afstemmingsoverleg Gemeente Amsterdam en Stadsdeel West

2 weken later hebben we deze presentatie opnieuw gegeven tijdens het afstemmingsoverleg met de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel West. Er werd enthousiast gereageerd op de vele behaalde resultaten, zinvolle feedback gegeven en er zijn meteen lijntjes uitgegooid voor nieuwe verbindingen!

Afstemmingsoverleg Zilveren Kruis

Ook vond er diezelfde week een afstemmingsoverleg plaats tussen SamenBeter Westerpark en verzekeraar Zilveren Kruis, aan de hand van de indicatoren en resultaten van 2018 en de SamenBeter Westerpark eCommunity Blueprint (beiden nu te vinden onder SBW Documenten - Proeftuin Westerpark, samen met de projectformats).

Workshop Sociale Media

Uit de Nieuwjaarssessie kwam o.a. naar voren dat er behoefte is aan een uitleg over Sociale Media. Daarom gaf
Wendela Troll Wendela
op 30 januari een workshop over het gebruik van sociale media voor SamenBeter (Westerpark).
presentatie workshop social media westerpark.pdf 11.5 MB View full-size Download
Terwijl er een flink verschil was in kennis over social media binnen de groep aanwezigen, was het een zinvolle sessie. De verdere uitwerkingen van Wendela zijn te vinden bij: Communicatie - Proeftuin Westerpark.

Snelkookpansessie Jeugd & Gezin Westerpark 

Op 5 februari vond de Snelkookpansessie Jeugd & Gezin plaats: 40+ mensen uit de wijk, van GGZ aanbieders, tot Welzijnswerkers, bewoners en de Gemeente verbonden zich om prototypes van projecten te ontwikkelen.
Zie voor meer informatie de post van Michael: SamenBeter Jeugd & Gezin Westerpark - Proeftuin Westerpark.

Proeftuin Meetup 13-02: Voor elkaar in West 

Tijdens de meetup op woensdag de 13e komt Leo Boke wat vertellen over Voor elkaar in West en om te kijken naar verbinding met SamenBeter Westerpark. Ook hebben we Marienna Triesscheijn gevraagd wat te komen vertellen over de buurtactiviteiten en bewonersinitiatieven.
Daarnaast wordt een update gegeven wat er de afgelopen weken in de proeftuin Westerpark is gebeurd, wat de voortgang is van de eCommunity en wat er loopt bij SamenBeter Landelijk.

Meetups in 2019
In 2019 worden de SamenBeter Westerpark meetups eens in de 5 weken gehouden, samenvallend met de landelijke sessies. De (eventuele) thema's van de meetups zullen zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt.

De volgende 3 Proeftuin Meetups zullen zijn op:
  • 20 maart (Workshop Samenwerking Formele en Informele Zorg: Jaap Prummel)
  • 24 april
  • 29 mei

Uitwerksessie Thuis in Westerpark

Op 14 februari wordt de uitwerksessie van de Hackathon Thuis in Westerpark gehouden:
Uitwerksessie Thuis in Westerpark 14-02 161 KB View full-size Download
De mensen die uitgenodigd waren op 3 december maar niet konden komen zijn natuurlijk ook van harte welkom als jullie willen invoegen op één van de experimenten die in ontwikkeling zijn. Meer info over de pitches/projecten is te vinden bij: Eerste Resultaten Hackathon SamenBeter Thuis in Westerpark - Proeftuin Westerpark

Presentaties  SamenBeter Sessies

De presentaties die worden gehouden bij de meetups en SamenBeter bijeenkomsten zijn nu verzameld onder: Presentaties SBW Sessies - Proeftuin Westerpark. Zet hier ook je eigen presentaties in, zodat ze makkelijk gevonden en gedeeld kunnen worden.

Platform Handleidingen

De eerste twee handleidingen voor het gebruik van het platform zijn in gebruik genomen:
De eCommunity in Vogelvlucht.pdf 369 KB View full-size Download
Aanmelden en Inloggen.pdf 219 KB View full-size Download
Meer handleidingen voor de verschillende functionaliteiten volgen snel en zijn dan te vinden bij: Platform Handleidingen - Proeftuin Westerpark.

eCommunity

Begin maart wordt de eCommunity officieel gelanceerd! Dat geeft ons nog even de tijd om deze maand de laatste aanpassingen te doen aan de uitstraling van het digitale wijkplatform en om de basis aan functionaliteiten en content op te leveren:

Uitstraling Platform
Voordat de eCommunity wordt gelanceerd is het streven om twee aspecten van het platform te verbeteren: ten eerste willen we meer verbondenheid zoeken met Westerpark en ten tweede willen we de gebruiksvriendelijkheid verhogen om er duidelijker een eCommunity/wijkplatform van te maken, dan de huidige website uitstraling. Hiervoor krijgen de homepage en de themapagina's o.a. een andere indeling, komen er minder tekstblokken en wordt de doorloop versimpeld. De onderstaande afbeelding is een eerste schets van hoe de homepagina er ongeveer uit komt te zien.
Homepage Nieuw Schets 607 KB View full-size Download
Functionaliteiten / Content
Naast de aanpassingen aan het uiterlijk van de eCommunity, zijn de mannen van Eerste Verdieping hard aan het werk om de basis aan functionaliteit en content op te leveren. Het eerste prototype van de Vraagbaak wordt deze week intern getest en zodra de vormgeving geüpdate is naar de nieuwste versie (zie afbeeldingen), is het plan om met partners en bewoners te gaan testen. 

Ben je of ken je iemand met interesse om te helpen testen van de functionaliteiten en content? Laat het weten! We gaan namelijk druk op zoek naar bewoners die hiermee willen helpen.
Tegelijkertijd wordt naar verwachting de beta implementatie van de SSO-koppeling naar Gezondeboel aan het eind van deze week afgehecht. Hierna zullen de 41 zelfhulpprogramma's gratis beschikbaar zijn voor de gebruikers van het platform, zonder dat er een nieuwe account hoeft worden aangemaakt!

De zelfhulp cursussen van MijniHelp en de ontwikkeling van een SamenBeter iPH Positieve Gezondheid tool zijn de volgende projecten in pijpleiding en worden z.s.m. gestart.

Redactiegroep
Tenslotte zijn we bezig om een redactiegroep op te zetten vanuit de wijk, waarmee we het beheer van het platform (op den duur) kunnen overdragen naar de bewoners. Volgende week wordt hier een eerste bijeenkomst voor gehouden, mocht je iemand kennen dit interessant zou vinden, laat het even weten!