31/10/2018 SamenBeter op Bezoek Bij ... Westerpark

Michael Milo
Michael Milo
In het kader van de wekelijkse "SamenBeter op Bezoek Bij ..." vond 31/10 een bezoek aan SamenBeter Westerpark plaats. Aan de hand van de presentatie van PeopleHouse (waarmee het programma werd vormgegeven) een verslag en reflectie.

Zoals inmiddels goed gebruik: reageer, vul aan, laat je inspireren, vind er iets van!

Aanwezig:
Erniël de Boer Erniël
Lidwien Schweitzer Lidwien
kunnen jullie (edit dit liefst gewoon in verslag op deze plek) lijst met aanwezigen aanvullen?
Erniël de Boer Erniël
de Boer,
Lidwien Schweitzer Lidwien
Schweitzer,
Machteld Ploeg Machteld
Ploeg,
Tessa Kraemer Tessa
Kraemer,
Gijs Ockeloen Gijs
Ockeloen,
Minke Dijkstra Minke
Dijkstra,
Emilie Tromp Emilie
Tromp,
Marius van Dalen Marius
van Dalen,
Harjo Keizer Harjo
Keizer,
Mhamed Ouafrassi Mhamed
Ouafrassi,
Anouk Haazelager Anouk
Haazelager,
Michael Milo Michael
Milo, 
Raymond Aronds Raymond
,
Marco Roestenberg Marco

Agenda SamenBeter op Bezoek Bij ... Westerpark 1.78 MB View full-size Download

SamenBeter insteek: mooie agenda, die nationale en lokale lijn samenbrengt. Volgende keer nóg tijdiger met elkaar agenda vormgeven, zodat ook andere stakeholders aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld proeftuinleiders andere proeftuinen omdat ze dit niet willen missen of het ICT team omdat we met hen willen bouwen aan vitale wijk).

Het agendapunt "SamenBeter Westerpark als MVP" is ingevuld door de principes van het MVP (wat wordt daarmee bedoeld? welke onderdelen heeft het? hoe verdelen we onderdelen tussen proeftuinen? wat betekent het om vanuit MVP principe te werken) met elkaar te bespreken. Zodat volgende keer Westerpark zelf de voortgang nog beter kan monitoren en er ook met andere wijken afspraken gemaakt kunnen gaan worden wie op welk deel van het prototype in de lead is.
Het MVP van de Vitale Wijk 4.67 MB View full-size Download

SamenBeter insteek: belangrijk om met elkaar te beseffen dat we een eerste versie bouwen van iets dat nog niet bestaat. Dat we dat doen met de middelen die we nu beschikbaar hebben om te bewijzen dat het kán. En dat we dus ook op alle niveaus beseffen dat deze eerste versie geen glimmende bolide is, maar behoorlijk rammelt. Dat vraagt wat van de mensen die aan het prototype werken. Je moet door de plankiers  en rommel op de bouwplaats heen kunnen kijken en dat ook communiceren naar je gebruikers.
En ook belangrijk om te beseffen dat we heel veel zelf niet gaan ontwikkelen, maar we geloven dat door te bewijzen dat het prototype werkt anderen nieuwe onderdelen toe gaan voegen. Dus: steeds heel goed kijken dat we niet allerhande zaken zelf gaan ontwikkelen die er allang zijn. Maar energie stoppen in laten werken prototype, zodat we aantrekkelijk worden voor anderen om hun producten toe te voegen.

Ook de tweede lijn, komen tot een programma Veranderen in Netwerken, die vanuit "nationaal" SamenBeter Wijken centraal staat is met elkaar besproken.
SamenBeter Veranderen in Netwerken 1.23 MB View full-size Download

Voor Westerpark is dit een heel actueel punt. De huidige setting (getrokken door Arkin) heeft de proeftuin gebracht tot waar we staan. Vanuit de presentatie PeopleHouse (en de daaraan voorafgaande blueprint, businessmodel en meer) is ook meer dan duidelijk dat de noodzaak om tot opschaling/involveren wijk en stedelijke stakeholders nodig is. De afgelopen maanden is er op verschillende niveaus overleg geweest en Amsterdam zal als eerste van de proeftuinen starten met een stedelijke "'lijn" Veranderen in Netwerken. Met o.a. de Wijkalliantie West, Combiwell, Amstelring, De Regenboog, MEE Amstel en Zaan, Arkin, Gemeente Amsterdam, HVO Querido, Leger Des Heils, Volksbond/Streetcornerwork, Groot MO/GGZ Overleg Clientenbelang, Netwerk Informele Zorg. Op 27/11 (Masterclass) en 3./12 vinden de eerste sessies plaats. Ook met Jeugd en Gezin wordt samenwerking vormgegeven.

Insteek SamenBeter: geweldig om te zien hoe naast het "bottom up" in de wijk aan de slag zijn ook het betrekken van de stedelijke partners op verschillende niveaus vorm krijgt. En hoe we samen (Annemieke Roobeek, SamenBeter, Stedelijke partners) de onderdelen van het huidige programma "veranderen in netwerken" tot een passende programmalijn ombouwen. Dat maakt het herhaalbaar voor andere proeftuinen.
Een van de aanpassingen/verbeteringen is om niet meer te spreken van "Hackathons", dat zijn namelijk meerdaagse sessies al dan niet met nerds in tenten of anderszins uitputtingsslagen. De SamenBeter sessie is veel meer het richten van strategie, het met elkaar in een dagdeel tot een eerste projectagenda komen, begin van netwerkteams, kijken wie er wel en wie er niet mee kan/wil/gaat doen. Een betere naam volgt ...

Onderdelen programma met nu nog Hackathon die geen Hackathon is ... 2.3 MB View full-size Download

Onderdelen programma die nog worden vormgegeven, verwachting is eerste stadscollege Q1 2019 2.05 MB View full-size Download


Daarna is stilgestaan bij de discussie rond "selectie ICT aanbieders SamenBeter ICT".
Met elkaar is nogmaals besproken wat SamenBeter ICT "oplevert" (standaarden voor SSO, SNF en Privacy by Design) en wanneer de eerste resultaten hiervan uit te testen zijn (Q2 2019 naar verwachting). Vanuit Westerpark kwam naar voren dat in de contacten met de in Westerpark actieve leveranciers (Therapieland, Karify) niet altijd helder is wat het proces is, hoe ze mee kunnen doen en wat dan activiteiten en doelen zijn. Uitgelegd dat er vanuit ICT team een paar keer per jaar sessies worden gehouden om de leveranciers in het proces aan te haken en dat er een SamenBeter ICT Basecamp is waar leveranciers deel van zijn/waar ze vragen kunnen stellen.
Gijs Ockeloen Gijs
,
Emilie Tromp Emilie
en
Michael Milo Michael
zijn uiteraard ook bechikbaar voor vragen en guidance.

Uit de inventarisatie van leveranciers in Westerpark die nu nog niet op de "lijst" staan van 10 partijen die deelnemen komt Whitebox naar voren als wenselijke partner. Ze leveren functionaliteit die tijdens de Hackathon als wenselijk naar voren kwam. Daarnaast zijn ze ook pro-actief als partner: er vind al overleg met Eerste Verdieping plaats, er is ook al met
Sergej van Middendorp Sergej
en
Michael Milo Michael
kennisgemaakt.

Vanwege de beperkte tijd is daarna gekozen om ons te richten op de eCommunity Westerpark.

Insteek SamenBeter op Hoofdlijnen (zie verder geeltjes):
Hulde voor al het werk! Mooi om tot zulke visualisitie te komen van zowel eCommunity, plek ten opzichte van diverse stakeholders, eerste ideeen businessmodellen enz. Voorziet in behoefte om met alle stakeholders de violen te stemmen en aan te vullen.

De operationalisatie van het spinnenweb naar de velden in de eCommunity is heel sterk. De vormgeving is aantrekkelijk. De vraagbaak is nog in ontwikkeling en gaat de eerste onderscheidende dienst van de eCommunity worden.Hoewel het niet zo bedoeld is, kan het stuk/de opzet nu lezen als een eCommunity die voorsorteermachine is voor professioneel aanbod. Het gaat juist om het in de community samenbrengen van vraag en aanbod, mogelijk maken dat wijkbewoners, wijkinitiatieven en professionele partners samen gaan werken om (binnen een veilige en inspirerende omgeving) oplossingen voor vragen te vinden. Waarbij ook bewoners zich aan kunnen melden als expert. Waarbij (zie prototype principe) de community als deze zich bewijst ook aantrekkelijk wordt voor vele anderen om hun diensten en producten aan te bieden, mee te bouwen aan een vitale wijk.
De "Vraagbaak" (nu in ontwikkeling) is daarmee de eerste onderscheidende kernfunctie:
overzicht vraagbaak.pdf 310 KB View full-size Download


Insteek SamenBeter: Belangrijk om overal dit principe (met de community antwoorden/oplossingen vormgeven rond vragen) en niet de organisaties of "doorverwijzen" centraal te stellen in de beschrijving (Blueprint, Plan van Aanpak). In het ontwerp van de eCommunity zelf is dit overigens in het geheel niet zo.

Belangrijke andere conclusie is dat vanuit Westerpark 3 digitale drempels/gewenste oplossingen zijn gedefinieerd:
Gedefinieerde drie digitale drempels/gewenste oplossingen voor eCommunity Westerpark 1.33 MB View full-size Download


Hieronder het voorbereidende werk van PeopleHouse met in geel enkele van de aanvullingen:
Blueprint SamenBeter Westerpark eCommunity.pdf 1.89 MB View full-size Download

Businessmodel SamenBeter Westerpark eCommunity.pdf 1.09 MB View full-size Download

Opzet Plan van Aanpak - SamenBeter Westerpark eCommunity.pdf 2.2 MB View full-size Download

Overigens: het vraagstuk “duurzame businesscases vitale wijken” wordt door Het Groene Brein (een netwerk van wetenschappers) voor SamenBeter uitgewerkt, binnenkort meer hier over.

Als laatste is kort gebrainstormd over het onderwerp "Marketing". Er is een brede behoefte om SamenBeter op de kaart te zetten. In eerste instantie vooral letterlijk: het gebeurt te vaak dat verschillende voor ons belangrijke stakeholders SamenBeter nog niet kennen. Denk aan laatste kamerbrief over eHealth innovaties (stonden we niet in), denk aan vele casuistiek op alle niveaus die we kennen dat SamenBeter nauwelijks bekend is of dat niet helder is wat SamenBeter voor welke stakeholder kan betekenen.
Vanuit
Gijs Ockeloen Gijs
Machteld Ploeg Machteld
en
Michael Milo Michael
is een opzet gemaakt. De meerlagigheid van de communicatie/marketing en de pragmatiek van de aanpak wordt gesteund. We gaan hier een expert voor zoeken.

Daarnaast speelt vraagstuk voor Westpark en met name (vandaag besproken) de eCommunity. We komen al snel tot de conclusie dat we marketing nog onvoldoende belegd hebben en dat marketing van de eCommunity vooral ook meerdere fases heeft. In eerste instantie willen we een dedicated groep gebruikers. Die snapt dat het nog een bouwplaats is, maar die dagelijks aan de slag gaat. Om te testen, om traffic te genereren. Daarnaast zou een "worst" wenselijk zijn. Een reden om naar de site te komen. Zoals bijvoorbeeld voor Eindhoven (is het plan) de FitKnip (€100 aan tegoed om digitale vitaliteitsproducten aan te schaffen op de eCommunity).

We zijn niet toegekomen aan het uitwerken van plannen. Gaan we mee verder.

SamenBeter insteek: ook "marketing" (desnoods "alleen" van de eCommunity Westerpark) laat zien dat we in het project in een nieuwe fase terechtkomen. Die vraagt om professionalisering, zoeken van netwerkspecialisten die dit dedicated oppakken. Begroting nodig, experts nodig. Goed om mee te nemen in programmalijn met stedelijke partners ....